Les persones físiques que siguin titulars de drets d’autor sobre, com a mínim, una obra impresa o digital, poden associar-se a CEDRO (llibres, complets o en part, treballs i col•laboracions en publicacions periòdiques o partitures musicals).

Aquestes persones físiques poden ser titulars originaris dels drets (escriptors, traductors o periodistes) o titulars derivatius (per exemple, els hereus dels autors).

Per associar-se a la nostra entitat cal subscriure un contracte de gestió, en virtut del qual el nou soci ens confereix un mandat no exclusiu de representació per a la gestió col•lectiva dels seus drets de propietat intel•lectual.

L’adhesió i la permanència a CEDRO no implica el pagament de cap mena de quota ni tampoc la cessió de drets