• Accés gratuït a Microsoft Office 365 E1

Servei al núvol que permet utilitzar les aplicacions d'Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, etc). Per a sol·licitar aquest benefici, els autors només han d'entrar en aquesta pàgina, http://beneficios.cedro.org, i complimentar el formulari "Soc soci de CEDRO". Posteriorment, rebran un correu electrònic amb les instruccions per a l'accés a Microsoft Office 365 E1.

Si té algun problema tècnic amb l'ús d'Office 365, ha de connectar amb atenció a l'usuari per:

- Correu electrònic: soporte@alfatecsistemas.es

- Telèfon:  902 070 731 (de dilluns a divendres, de 9:00 a 19:00 hores).

 
CEDRO no será responsable, en cap cas, del servei que el col·laborador presti al sol·licitant destinatari d'aquest servei, ni de les incidències relacionades, directament o indirecta, amb la prestació del servei entre el col·laborador i els destinataris dels serveis. La nostra Entitat no garanteix la inexistència d'errors en la divulgació de la informació sobre les condicions especials ofertes pel col·laborador.