• Descompte en serveis de teleassistència a Techno Security

Techno Security ofereix als socis de CEDRO un descompte tant en el seu servei de teleassistència com en els dispositius a través dels quals aquesta es duu a terme. En el moment de sol·licitar-lo, a més d’identificar-se com a socis de la nostra Entitat, els interessats hauran de facilitar aquest codi: 101603. Premi aquí per a obtenir més informació.

CEDRO no será responsable, en cap cas, del servei que el col·laborador presti al sol·licitant destinatari d'aquest servei, ni de les incidències relacionades, directament o indirecta, amb la prestació del servei entre el col·laborador i els destinataris dels serveis. La nostra Entitat no garanteix la inexistència d'errors en la divulgació de la informació sobre les condicions especials ofertes pel col·laborador.