Ajuts econòmics per a l’adquisició de serveis i material sociosanitari.


  • Ajuts econòmics al llarg de l’any 2018 per a l’adquisició de audiòfons, material òptic i tractament dental per a autors majors de 55 anys, mitjançant el reintegrament del 50% de cada factura per aquests conceptes i fins a arribar a un màxim de 200 euros anuals. Per a material òptic es manté el període de carència, raó per la qual els socis que el 2017 es van beneficiar d’ajuts en aquest concepte enguany no podran sol·licitar-ne.
  • Beneficiaris: poden sol·licitar aquests ajuts els escriptors, traductors i periodistes (titulars directes de drets) majors de 55 anys, nascuts abans de l’1 de gener de 1963, i que siguin socis de CEDRO des d’abans de l’1 de gener de 2017..
  • Documentació: factura original, datada el 2018, en la qual es detalli el material òptic o auditiu adquirit, o el tractament dental realitzat. A la factura, a més del número, hi hauran de constar les dades de l’empresa / l’especialista i el CIF. Es pot enviar per correu electrònic (funcionsocial@cedro.org), i sempre que es consideri necessari es podrà sol·licitar, també, el document original.
  • Període de sol·licitud: des del moment que es publiqui al web de CEDRO i fins a l’11 de gener de 2019 (data límit de la recepció de sol·licituds). Es desestimaran totes les sol·licituds rebudes després d’aquesta data, amb independència de la data d’enviament.
  • Imprès de sol·licitud d’ajuda (pdf). Es pot enviar per correu electrònic (funcionsocial@cedro.org) o per correu postal.